logo REMGAZ

Gazy techniczne, mieszanki spawalnicze na bazie argonu, tlen acetylen, propan, azot, urzadzenia i materiały spawalnicze
Materiały i urządzenia spawalnicze
  Urządzenia spawalnicze:
 • Spawarki MMA
 • Spawarki TIG
 • Spawarki MIG
 • Urządzenia wielofunkcyjne
 • Przecinarki plazmowe
  Materiały spawalnicze:
 • Druty spawalnicze
 • Pręty spawalnicze
 • Elektrody spawalnicze
 • Materiały do lutowania
 • Pasty antyodpryskowe
  Akcesoria do spawania gazowego:
 • Reduktory gazowe
 • Węże spawalnicze, bezpieczniki, złącza
 • Palniki do spawania i cięcia acetylenem
 • Palniki do cięcia, lutowania i podgrzewania propanem
 • Dysze i części zamienne palników
  Inne:
 • Okulary, maski, rękawice spawalnicze
 • Materiały ścierne
 • Narzędzia i akcesoria spawalnicze


REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.