logo REMGAZ

технические газы, кислород, ацетилен, азот, аргон, сварочные смеси, сарочное оборудование
Имя и фамилия*
Название общества*
Улица, номер*
Город, почтовый код*
Контактный телефон*
Адрес элэктронной почты*
Ваш вопрос*
* просьба обязательно выполнить


Сбросите нам будь ласка Ваш вопрос, мы постараемся поскорее на него ответить.

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.