logo REMGAZ

Industrial gases, welding mixtures, oxygen acetylene, propane, nitrogen, welding supplies
Name*
Company*
Street address*
ZIP, City*
Phone*
Email*
Your inquiry*
* required field


Please leave your message, we will contact you shortly.

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.